24 tim paus

Dataskyddsförordningen - Vanliga frågor om GDPR

Dataskyddsförordningen (DSF, eller GDPR - General Data Protection Regulation) är regler framtagna för att förbättra det nuvarande skyddet av EU-medborgares personuppgifter och integritet. Regelverket är framtaget för att stärka och förena dataskyddslagar inom EU.

Dataskyddsförordningen gäller från och med 25 maj 2018.

Dataskyddsförordningen definierar personuppgifter som “all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person”. Detta kan vara namn, adress, bild, e-postadress, kontoutdrag eller en dators IP-adress.

Personuppgifter är information om en individ som kan identifieras med hjälp av denna data eller när denna data kombineras med annan information.

Ditt aktiva konto kommer inte att påverkas. Regelverket tillämpas bara på spelare som inte längre vill använda sitt Stars-konto och våra tjänster. Vi kommer att radera data på inaktiva konton efter en viss tidsperiod. Oavsett så krävs ingen åtgärd från våra spelare.

Vi vill försäkra våra spelare om att vi gör vårt yttersta för att skydda deras personuppgifter från stöld eller missbruk genom att använda oss av de bästa tekniska och organisatoriska åtgärderna mot sådana hot. 

Vår uppdaterade sekretesspolicy innehåller regler för hur dina personuppgifter får användas och behandlas. Om vi behöver ditt tillstånd för att använda dina personuppgifter kommer vi alltid att be om detta skriftligen, samt förklara syftet. 

Vi kommer inte att spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt beroende på orsaken till att de efterfrågades (med förbehåll för eventuella tvingande lagstadgade skyldigheter vi kan ha i enlighet med våra licensvillkor). Om du inte loggar in på ditt konto mäter vi automatisk den inaktiva perioden från datumet för din senaste inloggning. Efter en inaktiv period som varierar beroende på din jurisdiktion kommer ditt konto att stängas permanent och vi kommer att radera alla dina personuppgifter från vår databas.

Tiden det tar för oss att radera dina personuppgifter beror på var du har registrerat ditt konto. 

Om du till exempel har ett konto under licensen .BE kommer vi att radera dina personuppgifter permanent från vår databas fem år efter att du slutade använda ditt konto.

Se vilken period som gäller för din licens:

Om ditt konto är inaktivt kommer dina personuppgifter att raderas efter följande period:

.COM: 6 år

.NET: 6 år

.FR: 6,5 år

.EE: 5 år

.BE: 5 år

.DK: 5 år

.EU: 6 år

.UK: 6 år

.IT: 10 år

.BG: 6 år

.SH: 5 år

.RO: 6 år

.PT: 10 år

.ES: 10 år

.CZ: 10 år

.GR: 5-10 år

.SE: 5-10 år

Ditt konto regleras av dataskyddsförordningen vilket innebär att om du bestämmer dig för att sluta använda våra tjänster kommer vi efter en viss tid (se ovan) radera dina personuppgifter från vår databas och inte längre ha tillgång till dessa.

Dina kontouppgifter kommer inte längre att vara tillgängliga så du kan behöva skapa ett nytt konto på vår sajt. Om du försöker återaktivera ditt konto och får information om att det har raderats i enlighet med dataskyddsförordningen, får du skapa ett nytt konto (kan omfattas av vissa restriktioner).

Om du har begärt att bli avstängd från spel med riktiga pengar och ditt konto är inaktivt under den tidsperiod som anges ovan, kommer ditt konto att stängas i enlighet med dataskyddsförordningen. Vi har dock skyldighet att spara viss information om ditt konto för att säkerställa att du inte kan öppna ett nytt konto på vår sajt i framtiden.

Om kontot är registrerat på licensen .COM gäller fortfarande GDPR, eftersom licensen är utfärdad av Malta Gaming Authority (MGA) och Malta är medlem i EU.

Ditt konto under licensen .UK kommer att behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning även efter Brexit.

Om du har fler frågor om dataskyddsförordningen eller vår sekretesspolicy, kontakta kundtjänst.