24 tim paus

Sekretesspolicy för PokerStars och PokerStars Casino

GDPR - General Data Protection Regulation

För mer information om dataskyddsförordningen/General Data Protection Regulation (GDPR) och hur den påverkar dig, besök sidan med Vanliga frågor.

Vem är registeransvarig? I denna sekretesspolicy (“Sekretesspolicy”) är “data controller” (den som är ansvarig för att samla, lagra, och behandla dina personuppgifter) TSG Interactive Plc ("TSG") som kan kontaktas på Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex, XBX 1011, Malta eller genom att mejla kundtjänst. När vi skriver "PokerStars", "PokerStars Casino", "vi" eller "oss” refererar vi här till detta företag. Referenser till “Grupp” betyder TSG tillsammans med dess dotterbolag och alla TSG:s holdingbolag samt dotterbolag till sådana holdingbolag och alla bolag som associeras med bolagsgruppen The Stars Group.

Vårt engagemang för spelares integritet. Vi äger och driver sajterna som finns på www.pokerstars.se och www.pokerstarscasino.se ("Sajterna"). Vi skyddar sekretessen i de personuppgifter som samlas in, med hjälp av bästa möjliga teknik och processer, i enlighet med EU:s dataskyddslagar och enligt krav från reglerande spelmyndigheter.

Syftet med denna Sekretesspolicy. Syftet med denna Sekretesspolicy är att informera dig om hur vi samlar in, lagrar, använder och skyddar dina personuppgifter samt att upplysa dig om dina rättigheter i relation till sådana uppgifter och hur de används.

Våra juridiska skyldigheter. Vi lyder under de dataskyddslagar som gäller för den licens som du använder för att få tillgång till och använda vår Tjänst (såsom dessa lagar kan uppdateras), i synnerhet General Data Protection Regulation (EU) No 2016/679 vad gäller skydd av individen i behandling av personuppgifter och hur sådan data flyttas ("GDPR") och alla andra regler och lagar som gäller (kollektivt ska GDPR och sådana lagar här benämnas "Gällande Lag"), vid behandling av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kan behandlas och även överföras av oss till medlemmar av vår företagsgrupp, våra affiliates, ombud och tredje part som tillhandahåller oss med tjänster, i jurisdiktioner utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om så sker följer vi villkoren enligt Gällande Lag för att säkerställa att dina personuppgifter endast överförs till jurisdiktioner som följer de krav för dataskydd som beskrivs i Gällande Lag eller som auktoriseras i enlighet med Gällande Lag.

Vad betyder termer med begynnande versal? Såvida vi inte ger dem en specifik betydelse i denna Sekretesspolicy, ska termer med begynnande versal ha samma betydelse här som i vårt användaravtal som äger företräde vid diskrepans i denna Sekretesspolicy.

Ditt godkännande av Sekretesspolicyn

 1. Avtal: Genom att använda Tjänsten godkänner du (“Användaren” eller “du”) villkoren i denna Sekretesspolicy som kan ändras då och då, förutom att vi frågar dig separat när du ger oss dina uppgifter huruvida du godkänner att ta emot marknadsföring från: (a) oss; och även (b) tredjepartsleverantörer av produkter och tjänster som vi kan dela dina uppgifter med. Ändringar: Vi förbehåller oss rätten att då och då uppdatera denna Sekretesspolicy. Eventuella ändringar kommer att träda i kraft omedelbart efter att sådan ändring har meddelats på Sajterna. Därför rekommenderar vi att du besöker denna Sekretesspolicy regelbundet för att kontrollera gällande version och eventuella ändringar som kan ha gjorts.

Vilka uppgifter samlas in och i vilket syfte

 1. Registreringsuppgifter: Som en del i processen för att öppna ett Stars-konto på Sajterna och för att vi ska kunna tillhandahålla dig med vår Tjänst, ber vi dig tillhandahålla vissa personuppgifter, bland annat namn, födelsedatum, postadress, telefonnummer, e-postadress och lösenord samt intyga att du är minst 18 år eller äldre om så krävs i jurisdiktioner med högre åldersgräns för att använda Tjänsten. Det namn du registrerar hos oss måste vara ditt eget namn. Det är även viktigt att du genomför kontoregistreringen med giltiga uppgifter, eftersom dessa kommer att användas vid verifiering av transaktioner och i de andra syften som beskrivs i denna Sekretesspolicy. Du ansvarar för att omedelbart informera oss om alla relevanta ändringar i dina personuppgifter och vi tar inget ansvar för någon skada som följd av att du inte har meddelat oss om eventuella ändringar i dina personuppgifter. Mobil speltjänst: Om du vill använda vår Tjänst via en Enhet (enligt definitionen i Paragraf 17 nedan) krävs att du godkänner användning av platsbaserade tjänster från oss (eller tredje part å våra vägnar) eller annan data som kan utvinnas ur din Enhet för att se din geografiska plats Om du inte tillåter att din geografiska plats visas kan vi inte tillhandahålla dig med Tjänsten till din Enhet. Pågående datainsamling: När du använder Tjänsten samlar och lagrar vi även vissa personuppgifter, bland annat information om din aktivitet på Sajterna och information som finns på din Enhet eller system som du använder, för att förbättra Tjänsten vi tillhandahåller dig med. Vi använder även ‘cookies’ och vår policy för cookies förklaras nedan. Syften: Vi, medlemmar av vår Grupp, våra affiliates, och tredje parter som tillhandahåller tjänster å våra vägnar, använder dina personuppgifter i syfte att utföra vår verksamhet och tillhandahålla Tjänsten för dig. Detta inkluderar specifikt följande syften (vi förbehåller oss även rätten att använda dina personuppgifter i andra syften som rimligen har anknytning till verksamheten att tillhandahålla dig med tjänster för onlinespel):
  • för att bekräfta transaktioner;
  • för att analysera kredit- och bedrägeririsker och verifiera din information från tredje part, bland annat finansinstitut och tjänster för identitetsverifiering och kreditupplysning;
  • för att tillgå din spelaktivitet i syfte att främja ansvarsfullt spelande;
  • för att bekräfta om du har registrerat dig hos några organisationer för frivillig avstängning (när så är tillämpligt), i syfte att främja ansvarsfullt spel;
  • för att tillhandahålla dig med Tjänsten;
  • identifiering, verifiering och personupplysning;
  • statistisk analys och undersökning;
  • forskning och utveckling;
  • marknadsföring, marknadsanalys, marknadsundersökningar och kundprofilering;
  • dataanalys;
  • för att följa licens- och regleringskrav;
  • för att utföra batchtest av dokument innan vi sprider verktyg som har tagits fram av, eller tillhandahålls av, tredje part;
  • för att minska säkerhetsrisker och bedrägerier; och
  • för att bekräfta din geografiska plats.

Regler för behandling av personuppgifter

 1. Regler: Vi kommer att behandla dina personuppgifter av många anledningar som alla styrs av relevanta dataskyddslagar.

  Medgivande

  Vår behandling av dina personuppgifter kommer primärt att vara nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten åt dig. Ibland kan vi be dig om tillstånd att behandla dina personuppgifter på ett diskret sätt. I dessa fall kommer dina personuppgifter att behandlas i enlighet med sådant samtycke och du kommer när som helst att skriftligen kunna återkalla detta tillstånd. Ditt tillstånd krävs till exempel för att kunna skicka dig kampanjer och marknadsföringsmaterial.

  Uppfyllande av kontrakt och juridiska skyldigheter

  Det kan även vara nödvändigt för oss att behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett kontrakt (som vårt användaravtal när du öppnar ett Stars-konto) eller för att vi ska uppfylla våra olika juridiska och/eller reglerande skyldigheter, bland annat villkoren för våra spellicenser och lagstiftningen mot penningtvätt.

  Legitima intressen

  Slutligen kan vi även behandla dina personuppgifter när vi bedömer att sådan behandling ligger i våra (eller tredje parts) legitima intressen och förutsatt att sådan behandling inte påverkar dina intressen, rättigheter eller friheter. Exempel på behandling av information i legitima intressen inkluderar: (i) att dela dina personuppgifter till företag i vår Grupp efter en omstrukturering eller för internt administrativt bruk; (ii) om vi har identifierat vissa företag som kan erbjuda dig fler fördelar med vår Tjänst eller tillhandahålla oss med värdefull information om din användning av vår Tjänst; (iii) upptäckt och lagring av information kring användare med spelmissbruk; (iv) behandling i syfte att säkerställa nätverks- och informationssäkerhet, inklusive förebyggande av obehörig tillgång till vårt kommunikationsnätverk; (v) att skydda integriteten i vår Tjänst genom att bekämpa, rapportera och dela information relaterad till bedrägeri, illegal aktivitet och identitetsstöld; (vi) att följa lagar och bestämmelser; och (vii) i den grad det tillåts, att utforma ett skräddarsytt belöningsprogram för spelare.

^ Tillbaka till början

Delning, utlämning och mottagare av information

 1. Specifik utlämning av information. Vi kan avslöja dina personuppgifter enligt följande:
  • om så krävs enligt lag eller reglerande myndighet;
  • till reglerande instans eller licensinstans eller -myndighet;
  • till tredje part i syfte att betala eller reglera skuld för vad eller insats;
  • till tredje part som tillhandahåller tjänster till eller för oss;
  • till tredje part i marknadsföringssyfte, förutsatt att du har gett tillstånd eller inte protesterat, såsom beskrivs i Paragraf 11 nedan;
  • till betalnings- eller inkassoföretag som används av oss för att hantera betalningar och fordringar gentemot våra användare;
  • till tredje part som köper upp oss eller vår verksamhet eller del av oss eller vår verksamhet;
  • till kreditupplysningsföretag;
  • om vi i god tro anser det nödvändigt:
   i. för att lyda lag eller juridisk process;
   ii. för att skydda våra rättigheter eller tillgångar;
  • med ditt medgivande;
  • vid återuppbyggnad efter katastrof; eller
  • såsom anges i Paragraf 5 nedan.
 1. Allmän utlämning av information: Utöver de nämnda exemplen på specifik utlämning av information kan vi avslöja dina personuppgifter för våra anställda, anställda på andra företag i vår Grupp, våra ombud och tredje part som använder dina personuppgifter för att tillhandahålla oss med tjänster i relation till dig som användare av vår Tjänst.
 1. Kombinerade personuppgifter: De personuppgifter som samlas in från dig vid användning av Tjänsten i enlighet med denna Sekretesspolicy kan kombineras med annan information som samlas in från dig vid användning av andra tjänster som tillhandahålls av vår företagsgrupp samt alla produkter relaterade till dessa, inkluderat tjänster för mobil och sociala nätverk. Denna kombinerade information behandlas och används i enlighet med denna Sekretesspolicy.
 1. Kreditupplysning: Om du inte kan ersätta oss för återdebiteringar eller nekade eller returnerade insättningar som du har gjort, kan vi lämna ut dina kontouppgifter och historik till kreditupplysningsföretag (CRA). Dessa CRA registrerar skulder. Informationen kan lämnas ut till andra organisationer och register finns kvar hos CRA i 6 år från fordringsdatum. Informationen används av CRA för att förhindra brott, bedrägeri eller penningtvätt, för att verifiera din identitet om du, din partner eller andra medlemmar av ditt hushåll, kollegor eller affärskontakter ansöker om andra tjänster, för att övervaka dina kontoaktiviteter, besluta om kreditrelaterade eller andra tjänster, spåra dina aktiviteter och driva in skulder, samt för statistisk analys och systemtest.

Behandling av insättningar och uttag

 1. Under insättningsprocessen måste du uppge information för insättningsmetoden (t.ex. ditt kreditkortsnummer). Denna information tillsammans med dina andra personuppgifter kan användas för att godkänna de finansiella transaktioner du gör på våra Sajter. Du ansvarar för att omedelbart informera oss om alla relevanta ändringar i dina personuppgifter.

^ Tillbaka till början

Sekretess

 1. Vad gör vi? Vi har vidtagit betydande åtgärder för att skydda identiteter, preferenser och annan information som har samlats in om våra användare, och kommer inte medvetet att upplåta denna information till någon utanför Gruppen, annat än till Användaren själv eller såsom anges i denna Sekretesspolicy. Vi har gjort stora investeringar i servrar, databaser, backup, brandväggar och krypteringsteknologi för att skydda den information som samlas in och behandlas av oss. Tekniken ingår i en förstklassig säkerhetsarkitektur.

  Vad kan du göra? Du bör också bidra till att skydda dina uppgifter. Dina Inloggningsuppgifter är konfidentiella och du ansvarar för att alltid hålla dem hemliga och skydda dem så långt det är möjligt.

^ Tillbaka till början

Begränsningar i sekretessen

 1. Avslöjande enligt lag. Lag, regelverk och säkerhetsföreskrifter där vi verkar kan kräva att vi, under vissa omständigheter, måste lämna ut Användares personuppgifter och det kan hända att vi inte får informera dig om att så har gjorts. Vi kommer att sträva efter att begränsa spridning av sådana uppgifter till följande: (a) när vi i god tro anser att vi är tvungna att göra det på grund av stämning, fullmakt eller annan juridisk process; eller (b) där det rimligen är nödvändigt för att identifiera, kontakta eller juridiskt behandla personer eller enheter för att bevara och/eller utöva våra rättigheter. Vidare kan vi, och du godkänner detta, avslöja din användaridentitet, födelsedatum, adress, stad, region, postnummer, land, telefonnummer, e-post, kontoaktivitet, transaktioner, överföringar till och kommunikation med andra Användare, samt information om tjänster som har använts vid insättningar och uttag, till våra tredje parts ombud eller myndigheter när vi, enväldigt, anser det nödvändigt i samband med utredning om bedrägeri, inkräktande på upphovsrätt, piratkopiering eller annan illegal aktivitet eller aktivitet som kan exponera oss juridiskt.
 2. Gruppreklam. Vi kan komma att använda ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer i syfte att förse dig med nyheter, kampanjer och andra erbjudanden från oss. Om du inte längre vill ha kampanjutskick, nyhetsbrev eller erbjudanden kan du välja bort dem, antingen när du registrerar dig hos oss eller genom att följa de instruktioner som inkluderas i varje utskick. Du kan även när som helst meddela oss att du inte längre vill ta emot marknadsföringsmaterial genom att kontakta kundtjänst.
 3. Tredjepartserbjudanden om produkter och tjänster. Om du har gett oss tillstånd kan vi även dela din e-postadress och ditt telefonnummer med tredje parter så att de kan skicka dig erbjudanden om deras produkter och tjänster. Du kan när som helst begära att sluta få sådana erbjudanden genom att skicka ett mejl med ordet ‘Remove’ i ämnesraden till kundtjänst. Om du begär att inte motta erbjudanden framöver så tar vi bort dina uppgifter från våra distributionslistor, samt framtida listor som vi kan komma att dela med våra partners. Du behöver dock säga upp prenumerationer med våra partners separat om dessa har fått dina uppgifter av oss innan du bad oss ta bort dina uppgifter från dessa listor.
 4. Publicitet. Vi använder inte ditt namn och personuppgifter i marknadsföringsmaterial för publicitet utan ditt medgivande.

^ Tillbaka till början

Dina rättigheter i relation till dina uppgifter

 1. Rätt att begära information om dig själv. Vi strävar efter att hålla vår information om dig så korrekt som möjligt. Du kan när som helst kontakta oss för att granska, ändra eller få en kopia på dina uppgifter eller få dina uppgifter ändrade eller rättade i enlighet med dina rättigheter enligt gällande lag. I så fall kan vi kräva bevis på din identitet för godkännande innan vi går vidare med din begäran. Om du vill utöva någon av dina rättigheter såsom beskrivs i denna Paragraf 14, kontakta kundtjänst. Vi kan i vissa fall ta ut en mindre avgift för att täcka administrativa kostnader som uppstår efter en begäran från dig i detta avseende eller hantera ditt ärende i enlighet med Gällande Lag.  
 2. Din rätt att få tillgång till och/eller begära ut dina personuppgifter inkluderar inte information som kan indikera ett brott i relation till spelet eller där avslöjande av information kan vara ett brott mot Gällande Lag. Artikel 15 i Dataskyddsförordningen gäller inte för denna typ av behandling.    
 3. Ytterligare rättigheter. Du har följande rättigheter gällande dina personuppgifter:
  1. rätten att invända mot behandling som sannolikt kan orsaka eller orsakar skada eller ångest;
  2. rätten att invända mot beslut som tas automatiskt;
  3. rätten att under vissa omständigheter korrigera, blockera, radera eller förstöra felaktiga personuppgifter; och
  4. rätten att kräva ersättning för skador som orsakats av en överträdelse av Gällande Lag.

Om du är osäker på dina rättigheter eller orolig för hur dina personuppgifter kan behandlas ska du kontakta Datainspektionen (se Paragraf 25). Om du kontaktar oss gällande dina rättigheter kommer vi att göra vårt bästa för att tillgodose din begäran eller invändning. Notera dock att inte alla rättigheter är oinskränkta.

^ Tillbaka till början

Cookies

 1. Cookies är textsträngar med information som laddas ner till din dator, mobil eller surfplatta (vardera en “Enhet”) när du besöker en sajt. De skickas sedan tillbaka till den ursprungliga webbplatsen varje gång du besöker den, eller till en annan webbplats som känner igen dessa cookies. Besök www.allaboutcookies.org för information om vad cookies är och vad de gör.

  Cookies är väldigt användbara och kan nyttjas i många olika syften. De kan låta dig navigera mer effektivt mellan sidor, komma ihåg dina preferenser och allmänt förbättra din användarupplevelse. Ibland används cookies för att se till att den reklam du ser online är relevant för dig och dina intressen. Vi använder cookies för att spåra länkar till våra Sajter, komma ihåg dina preferenser, och generera anonyma statistiska data, som vi använder för att förbättra din användarupplevelse på våra Sajter. Vi använder även cookies för att mäta effektiviteten i våra reklamkampanjer, begränsa antalet gånger du ser en reklam, komma ihåg att du har besökt en webbplats, och tillhandahålla reklam som är mer relevant för dina intressen.

  Detaljerad information om cookies och hur vi använder dem på Sajterna hittar du i vår Policy för cookies, där du även ser hur du kan stänga av cookies eller kontrollera vilka cookies som placeras på din Enhet (se särskilt sektionen “Hur du gör inställningar för cookies”).

^ Tillbaka till början

Viktig information till kunder som har en permanent adress eller oftast bor i Sverige

Villkor

 1. De olika juridiska och/eller reglerande skyldigheter som hänvisas till i Paragraf 3 ovan inkluderar, men är inte begränsade till, att verifiera en spelares identitet och ålder, skapa spelarkonton och fullgöra licensägarens skyldigheter vad gäller spelarkonton; kontrollera att en spelare följer regler och villkor som gäller för varje spel; granska spel för att upptäcka fusk, bedrägerier och andra kriminella aktiviteter; kontrollera och rapportera onormala spelmönster; granska och analysera data från etablerade spelarprofiler och varje spelares spelbeteende för att säkerställa ansvarsfullt spelande, och; utesluta spelare från spel samt hantera data från spelmyndigheter gällande det nationella registret för frivilliga avstängningar.
 2. Vi kommer inte att rikta någon marknadsföring mot spelare som frivilligt har stängt av sig själva från spel.
 3. När det gäller spelare som har stängt sitt spelkonto hos oss kommer vi bara att rikta marknadsföring direkt mot spelaren om denne aktivt har godkänt detta i samband med stängningen av kontot.
 4. När det gäller frivillig avstängning, som ingår i våra skyldigheter för ansvarsfullt spelande, kommer vi endast att behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att förhindra att (i) en frivilligt avstängd spelare får tillgång till spel, (ii) en avstängd spelare registreras eller beviljas tillgång till spel och/eller (iii) marknadsföring riktas mot spelare som har stängt av sig från spel.
 5. När vi behandlar dina personuppgifter kommer vi inte att göra sökningar för hitta personer baserat på personuppgifter som anges i Artikel 9.1 i Dataskyddsförordningen, och i allmänhet ska tillgången till dina personuppgifter begränsas till endast det som respektive person i vår personal behöver för att kunna utföra sitt arbete.

Tillbaka till början

Lagring av data

 1. Vi behåller dina personuppgifter så länge som det krävs för de syften som beskrivs i denna Sekretesspolicy vilket inkluderar bevarande av historik som kan krävas i reglerande syfte. Vi samlar inte in mer information om våra användare än vad som är nödvändigt för våra syften och vår policy för hantering av data inkluderar radering av personuppgifter som inte längre är nödvändiga. 
 2. Om du (eller vi) stänger ditt Stars-konto (men ej vid frivillig avstängning) kommer vi att behålla dina personuppgifter i tio (10) år för att vi ska kunna uppfylla våra juridiska och regelmässiga skyldigheter och skydda oss mot alla anspråk. Personuppgifter som inte krävs för dessa syften kommer att raderas efter denna tidsperiod. Notera att information som gäller frivilligt avstängda konton inte kommer att tas bort utan behålls mycket längre än den angivna perioden ovan, i enlighet med våra juridiska skyldigheter.

Tillbaka till början

Övrig information

 1. Vi tillhandahåller gärna mer information om hur vi skyddar och använder dina personuppgifter. Kontakta kundtjänst. Du kan även få mycket användbar information om datasäkerhet och integritet från svenska Datainspektionen.

^ Tillbaka till början

Sekretesspolicy senast reviderad: 20 februari 2020